ROOTS & WINGS - Birgit Goetgeluck - Kinderpsycholoog
Tijdens een intakegesprek met de ouders (zonder je kind) en op basis van een aantal verkennende sessies met je kind, proberen we een antwoord te vinden op de volgende vragen:
 
-         Wie is dit kind in wezen?
          (kernkwaliteiten, krachtbronnen, uitdagingen en groeipunten in
          kaart brengen)
-         Wat betekent het gedrag dat het stelt?
-         Wat heeft het momenteel nodig om te groeien en vrijer te
          kunnen functioneren?
-         Welke begeleiding en hulpmiddelen kan ik het kind of de ouders
          daartoe bieden? 
 
Van dan af kan de begeleiding alle kanten op. Heel algemeen kan ik hierover het volgende vertellen:
Vóór een kind kan groeien en bloeien, moet er een vruchtbare bodem met stevige wortels zijn: Voelt het zich veilig, geliefd en aanvaard? Krijgt het gezonde voeding, slaapt en rust het voldoende, beweegt het genoeg, krijgt het voldoende ruimte binnen duidelijke grenzen, wordt het gezien en gehoord, wordt het gevoed met positieve beelden en gedachten?
Afhankelijk van de specifieke blokkades en/of gevoeligheden, en steeds rekening houdend met leeftijd, aanleg en interesse van het kind, bied ik het zorg en hulpmiddelen om het terug op z’n innerlijke spoor te brengen zodat het vrijer en blijer kan ontwikkelen. In tweede instantie kan er gewerkt worden aan de verdere verfijning en ontplooiing van talenten, en het aanleren van vaardigheden die het leven voor het kind in kwestie op lange termijn gemakkelijker zullen maken. Voorbeelden van zo'n vaardigheden zijn: organiseren,  gevoelens begrijpen, grenzen voelen en respecteren, iets volhouden of afwerken, sociale regels begrijpen, jezelf verstaanbaar maken, onmiddellijke bevrediging uitstellen, omgaan met frustratie, je aandacht richten, enzovoort.
Elk kind wordt op een positieve, begrijpende en accepterende manier benaderd in een gezellige, huiselijke en warme ruimte zodat het zich veilig en ontspannen voelt en kan komen met om het even wat.
Ik ga steeds op zoek naar de weg waarlangs ik het kind het best kan ontmoeten in zijn of haar beleving, gevoelens, gedachten en overtuigingen: knutselen, tekenen, praten, verhalen, spelen, muziek, schilderen, voorwerpen, kinderyoga, geleide fantasie, ... .
 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint