ROOTS & WINGS - Birgit Goetgeluck - Kinderpsycholoog

Ik studeerde klinische psychologie aan de KULeuven (2002). Aanvankelijk werkte ik als trajectbegeleidster bij jongeren met autisme (MPI de Kade). Vervolgens schoolde ik me bij in creatieve methodieken en groepsdynamica in het toenmalige Center for Creativity and Theater/ Scene 1 (Denemarken) en werkte als dans/bewegingstherapeute in een psychiatrische setting (PZ OLV). Sinds het voorjaar van 2013 begeleid ik individuele sessies met kinderen en jongeren, aanvankelijk in een privé-praktijk in Oostende, en sinds het najaar 2014 in Roots & Wings. Ik combineer dit met projectwerk aan de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest). Ik volgde de Basisopleiding in de Experiëntiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie (UGent/UA), de Kortdurende opleiding in Kinder- en Jongerenpsychotherapie van Tine Maeyens, een training Speltherapie (Tine Maeyens), een tweejarige basisopleiding in psychodynamica (Centrum Gea), en ben gecertificeerd klanktherapeute (International Association of Sound Therapy). Ik heb ervaring met pre- en perinatale psychologie (birth process work).  

In mijn therapeutisch werk met kinderen en jongeren is er onder meer plaats voor het integreren van moeilijke levensgebeurtenissen, het opbouwen van zelfkennis en van een positief zelfbeeld, het (her)vinden van rust, het versterken van veerkracht, het verkennen van nieuwe zienswijzen, en het uitproberen van nieuwe sociale vaardigheden. De sessies kunnen zowel een rust- en verteringsplek zijn als een plek van aanmoediging om bepaalde uitdagingen in het leven aan te gaan. Ik werk zoveel mogelijk op maat van de persoonlijkheid en van de nood van het kind of de jongere op dat moment, en hou hierbij rekening met de levensgeschiedenis en ontwikkelingstaken van het kind / de jongere en met zijn of haar functioneren in gezin, school of andere contexten.  

De sessies met een kind of jongere beginnen bij het verkennen van hun leefwereld. Dit wordt aangevuld met informatie uit een uitgebreid oudergesprek. Samen met de ouders en kind/jongere wordt bekeken wat de uiteindelijke hulpvraag is en hoe we hier best aan kunnen beantwoorden. In de daarop volgende sessies maak ik gebruik van gesprek, creatieve werkvormen en spel om in te spelen op de noden en het versterken van de krachtbronnen van het kind / de jongere. Ik vertrek steeds vanuit de beleving van het kind / de jongere en stel het opbouwen van een veilige band waarin het kind of de jongere zich gezien voelt en erkend wordt centraal. Indien nodig of gewenst, kan er ook ondersteuning aan de ouders geboden worden. Indien aangewezen, wordt er in samenspraak met ouders en kind / jongere met de school overlegd en/of kan er doorverwezen worden naar bijkomende hulpbronnen.      

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint