top of page
Voor wie?: Pro Gallery

VOOR WIE?

  • Als ouder kan je bij Roots & Wings terecht met elke kleine of grote zorg rond de ontwikkeling en het welzijn van je kind en/of rond jouw relatie met je kind. Niemand heeft op school geleerd hoe hij ouder moet zijn; we zoeken allemaal onze weg met vallen en opstaan. Je verhaal doen en van gedachten wisselen met een neutrale partij kan je meer houvast en vertrouwen geven als ouder. Concreet advies met betrekking tot omgang en communicatie met je kind zal jullie band verdiepen en maakt je als ouder krachtiger om het bij te staan waar het vastloopt en het te helpen bij het opbouwen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.


  • Kinderen of tieners die om gelijk welke reden niet goed in hun vel zitten of vastlopen in hun ontwikkeling kunnen dat vertalen in een hele waslijst aan mogelijke symptomen. Soms is er opvallend (al dan niet storend) gedrag zoals moeite met slapen, eten, concentreren of vrienden maken, hoofd- of buikpijn zonder medische verklaring, niet naar school willen, tics, piekeren, onderpresteren, pesten, ongecontroleerde woede, zich terugtrekken, opstandigheid,  ... .


  • Onderliggend en vaak minder opvallend kan er sprake zijn van aanhoudende gevoelens en gedachten van angst, verdriet, eenzaamheid, onvermogen, neerslachtigheid, zinloosheid, onzekerheid, schuld, schaamte of irritatie. Soms zijn deze gekoppeld aan een reële situatie (zoals een verlies of echtscheiding) die tijd en rouw vraagt om een plaats te kunnen geven, soms is het gewoon nodig dat een kind zich met al deze gevoelens leert verhouden en zich constructief leert uiten. 

  • Vaak hebben kinderen al één of meerdere labels gekregen: AD(H)D, ASS, HSP, DCD, dys-... , hoogbegaafd, noem maar op. Deze labels kunnen een meerwaarde bieden op voorwaarde dat hun betekenis helder is en dat het kind ziet hoe dit zich bij hem of haar concreet laat merken. Bij psycho-educatie wordt gewerkt aan een volledig, genuanceerd en positief zelfbeeld. Geen enkele diagnose doet immers volledig recht aan een kind. 

Voor wie?: About Me
bottom of page