top of page
SAM_3228 - kopie_bewerkt.jpg

VISIE

"Children are not things to be molded, but people to be unfolded." - Jess Lair

In 2005 werd Roots & Wings geboren vanuit mijn verlangen om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun unieke wijze van groeien en bloeien op een natuurlijke, creatieve, bescheiden, warme en milde manier. De metafoor van het kleine ontkiemende plantje dat zich met de juiste specifieke zorg stevig kan wortelen en op zijn eigen ritme tot volle unieke bloei komt, is na 16 jaar nog steeds het beeld dat me in mijn werk met kinderen en ouders inspireert. Toch lijkt dat wortelen, groeien en bloeien bij kinderen steeds minder een vanzelfsprekende aangelegenheid. Is er iets mis met onze kinderen?

Laat ons terugkeren naar de metafoor van het ontkiemende plantje en even uitzoomen op het bos errond. Van bossen weten we ondertussen dat het superorganismen zijn en dat bomen niet op zich staan maar via hun wortels met elkaar verbonden zijn in een ondergronds netwerk waarbij iedereen voeding en ondersteuning biedt aan iedereen. Elke boom en plant groeit zoals hij groeit en is precies daarom waardevol voor de gemeenschap.

Het superorganisme waarvan een kind deel uitmaakt, is onze maatschappij. Daar moet - in tegenstelling tot het echte bos - alles snel groeien en liefst op een bepaalde manier. Er is weinig tolerantie voor een tempo of stijl die afwijkt van de norm. In ons bos is weinig appreciatie voor de originaliteit, authenticiteit en kleur van ‘afwijkingen’. Ons mensenbos lijdt aan ingrijpende vervreemding en aan steeds meer, sneller en beter willen of moeten. Depressie, angst, burn-out, stress en eenzaamheid groeien er dan ook weelderig.

Een ideale plek voor kinderen om goed wortel te schieten en te groeien en bloeien is het niet, en dat laten ze zien en horen. Hoe fijnbesnaarder een kind is, hoe groter immers de kans dat het symptomen ontwikkelt in een natuurlijke reactie op een verstoorde wereld. En fijnbesnaarde kinderen in alle mogelijke variaties zijn er veel … .


Elk kind heeft tijd nodig. Elk kind vraagt geduld, authentieke aanwezigheid, verbinding en erkenning. Elk kind heeft nood aan een gevoel van competentie en aan de vrijheid zichzelf te mogen zijn. Dit is de basis, dit zijn de wortels voor groei en geluk. Een kind is hiervoor volledig aangewezen op zijn omgeving. En daar knelt het (maatschappelijke) schoentje. Ouders, grootouders, leerkrachten, hulpverleners - allemaal zijn we onderhevig aan die maatschappelijke regels, verwachtingen en tijdsdruk. Hierdoor kunnen, mogen of durven we niet altijd gevoelig en afgestemd omgaan met de noden van onze kinderen, rekening houden met hun ritme en tevreden zijn met de manier waarop ze zich ont-wikkelen.

Met Roots & Wings wil ik steun bieden aan kinderen en jongeren die vastlopen. Tegelijk wil ik ijveren voor verdraagzaamheid ten aanzien van wie trager of anders ontwikkelt en voor een herdefiniëring van het begrip ‘normaal’. Ik wil ouders en school ondersteunen om gevoeliger in te spelen op de noden van het kind in kwestie. Uiteindelijk wil ik graag meebouwen aan een samenleving waar ieder mens mag opgroeien en leven -  trouw aan zijn eigen ritme en wezen. Waar anders zijn niet meer synoniem is voor minder of gestoord zijn en waar de rijkdom van diversiteit omarmd wordt. Waar iedereen zorg draagt voor elkaar. Daar zullen alle opgroeiende kinderen veel beter gedijen.

En wij trouwens ook. We zijn allemaal op zoek naar meer connectie, een natuurlijker ritme en een beter gebalanceerde levenskwaliteit. Gelukkig maar. Als individuen en gemeenschappen zijn we samen het hart van de maatschappij. Van binnenuit kunnen we verandering teweeg brengen.

Visie: About Me
Visie: Pro Gallery
bottom of page