top of page
Werkwijze: Pro Gallery

WERKWIJZE

  • De aanmelding gebeurt per mail of per telefoon. Een doorverwijzing is niet nodig, ouders kunnen ook gewoon op eigen initiatief contact nemen.

  • Tijdens een intakegesprek bespreek ik met de ouders (zonder kind) hoe zij hun kind in het algemeen ervaren, wat hen op dit moment zorgen baart en wat de ruimere context is waarin het probleem zich afspeelt. Soms kunnen ouders met een aantal tips al weer op weg en soms wordt er doorverwezen naar een beter geschikt hulpaanbod.


  • Op basis van een drietal verkennende sessies met het kind of de tiener proberen we vervolgens zicht te krijgen op de leef-, denk- en gevoelswereld. Zonder te oordelen zoeken we naar de betekenis van het gedrag, naar onderliggende noden en naar sterktes waarmee het kind kan werken. We bekijken 1) wat het kind zelf kan doen, 2) waarvoor we een beroep zullen moeten doen op begrip of creativiteit van de omgeving en 3) wat de aspecten van het verhaal zijn waar het kind gewoon mee moet leren omgaan.

  • In een evaluatiegesprek geven de ouders feedback over de voorbije periode thuis en deel ik mijn bevindingen. We overleggen welke steun verder nodig is voor het kind, de ouders of de school.

  • ​Vanaf dan kan de begeleiding alle kanten op. Heel algemeen kan ik hierover het volgende vertellen: Vóór een kind kan groeien en bloeien, moet er een vruchtbare bodem met stevige wortels zijn. Voelt het zich veilig, geliefd en aanvaard? Krijgt het gezonde voeding? Slaapt, rust en beweegt het voldoende? Krijgt het voldoende ruimte binnen duidelijke grenzen, wordt het gezien en gehoord, wordt het gevoed met positieve beelden en gedachten? In tweede instantie kan er gewerkt worden aan het aanleren van emotionele, sociale en communicatieve vaardigheden die het leven voor het kind in kwestie op lange termijn gemakkelijker zullen maken. Afhankelijk van de specifieke blokkades en/of gevoeligheden, en steeds rekening houdend met leeftijd, aanleg en interesse van het kind, wordt er gekozen voor individuele therapie, psycho-educatie of coaching, voor ouder-kind sessies, voor ouderbegeleiding, voor schooloverleg of een combinatie van verschillende van deze. 

  •  Ik ga steeds op zoek naar de weg waarlangs ik het kind het best kan ontmoeten in zijn of haar beleving, gevoelens, gedachten en overtuigingen: knutselen, tekenen, praten, verhalen, spelen, muziek, schilderen, voorwerpen, kinderyoga, geleide fantasie, ... . Elk kind wordt op een positieve, begrijpende en accepterende manier benaderd zodat het zich veilig en ontspannen voelt en kan komen met om het even wat. 

  • Soms verwijs ik door naar collega's voor verder diagnostisch onderzoek. Een duidelijke diagnose van een onderliggend ontwikkelingsprobleem kan ervoor zorgen dat een kind meer begrip en krediet krijgt van de omgeving en biedt vaak mogelijkheden tot extra ondersteuning thuis en op school.

  • Soms is het zinvol dat er expliciet gewerkt wordt rond een bepaald persoonlijk thema dat je als ouder belet om je kind bijvoorbeeld duidelijke grenzen te geven of het bij te staan bij verdriet. Hiervoor verwijs ik door naar collega therapeuten.

Werkwijze: About Me
bottom of page